၀က္ဆိုဒ္ေလးေတြပါ အသံုး၀င္မယ္လို့ေမ်ာ္လင့္ ပါတယ္။

May 31, 2010 at 10:13 am (Uncategorized)

ၿမန္မာဗြီဒီယို ၀က္ဆိုဒ္မ်ား

www.flashband.net(ၿမန္မာရုပ္ရွင္ၿမန္မာသီခ်င္း)
http://shwedream.com(ေရြွအိမ္မက္ၿမန္မာဇာတ္လမ္း)
www.minthila.com(ရုပ္ရွင္ ဗီြဒီယိုကားမ်ား)
www.shweo.com( ၿမန္မာေရြွအီုး ရုပ္ရွင္)
www.burmeseclassic.com

ေတး၈ီတႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ၿမန္မာသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ရာ
့http://beemp3.com (ၿမန္မာသီခ်င္းမ်ားစြာကိုရယူနားဆင္နိုင္သည္။)
www.goldenlandpages.com (ၿမန္မာသီခ်င္းမ်ားစြာိကု ရယူနုိင္သည္။)
www.bamarlay.com ( ၿမန္မာသီခ်ငိးမ်ားစြာကိုအလြယ္တကူရယူနားဆင္နုင္သည္။)
www.irazoo.com ( ၿမန္မာသီခ်ငိးမ်ားစြာကိုအလြယ္တကူရယူနားဆင္နုင္သည္။)
www.myanmarmp3.net ( ၿမန္မာသီခ်ငိးမ်ားစြာကိုအလြယ္တကူရယူနားဆင္နုင္သည္။)
www.ayinepan.com (ၿမန္မာသီခ်င္းမ်ားစြာကိုရယူနားဆင္နိုင္သည္။)
http://music.all-channel.com (ၿမန္မာသီခ်င္းမ်ားစြာကိုရယူနားဆင္နိုင္သည္။)
www.alinyaung.com (ၿမန္မာသီခ်င္းမ်ားစြာကိုရယူနားဆင္နိုင္သည္။)
www.myanmar-music.com (ၿမန္မာသီခ်င္းမ်ားစြာိကု ရယူနုိင္သည္။) www.myanmarmp3album.com (ၿမန္မာသီခ်င္းမ်ားစြာိကု ရယူနုိင္သည္။)
www.myanmmusiconline.net (ၿမန္မာသီခ်င္းမ်ားစြာိကု ရယူနုိင္သည္။)

နိုင္ငံတကာေတး၈ီဆိုင္ရာ
့http://music.aol.com(သီခ်င္းအမ်ိုးအစားစံုလင္သည္။အလြယ္တကူရယူနားဆင္နုင္သည္။)
www.mtv.com (သီခ်င္း။ရုပ္၇ွင္၊ MTV ရိဳးပြဲ မ်ားပါ၀င္သည္။)
www.playlist.com ( နာမည္ေက်ာ္သီခ်င္းမ်ားရွာေဖြနုင္သည္။သူငယ္ခ်ငိးမ်ားကိုလည္းမ်ေ၀နိင္)
http://new.music.yahoo.com(သီခ်င္း အမ်ိုးအစားစံုလင္ သည္။)
www.last.fm (သီခ်င္း အမ်ိုးအစားစံုလင္ သည္။) (အစီအစဥ္ ေကာင္းသည္။)
www.deezer.com(သီခ်ငိးမ်ားပါ၀င္ သည္။အစီအစဥ္ ေကာင္းသည္။)
http://music.e-favourite.com(သီခ်င္းအမ်ိုးအစားစံုလင္သည္။အလြယ္တကူရယူနားဆင္နိင္၏။)
www.cyberfret.com(ဂီတသူရဲ တုို့ အတြက္ေနရာတစ္ခု ၿဖစ္သည္။)
www.wholenote.com(ဂီတပညာ ရွင္တို ့ ၏ လက္ရာကို ေတြ ့ရွိနိင္သည္။)
www.allmusic.com(သီခ်င္းအမ်ိုးအစားစံုလင္သည္။အလြယ္တကူရယူနားဆင္နိင္၏။)
www.djmag.com

ဓါတ္ပုံ၊ဖက္ရွင္၊ဒီဇို္င္းနွင့္ ဂရပ္ဖစ္

www.style.com(ဖက္ရွင္ဆိိုင္ရာအ၀တ္အထည္မ်ား ေလ့လာစရာေနရာတစ္ခုၿဖစ္သည္။)
www.allposters.com(ပိုစတာဒီဇိုင္း(၅) သိ္န္းေက်ာ္ေတြ့ရေသာဒီဇိုင္းဘဏ္တိုက္ၾကီးတစ္ခုၿဖစ္သည္)
www.nyaa.edu(ပန္းခ်ီး ပညာသင္ၾကားေပးေသာအထင္ကရ လိပ္စာတစ္ခုၿဖစ္သည္။)
www.imagesofasia.com (အႏုပညာလက္ရာမ်ားႏွင့္ ပန္းခ်ီဓါတပံုမ်ားရွေဖြနိိုင္သည္။)
www.animationlibrary.com (animations ပညာေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ ေကာငမြန္သည္။)
www.loonapix.com (ဓါတ္ပံုအထူးၿပဳလုပ္ခ်င္ သူမ်ားအတြက္အသံုး၀င္သည္။)
www.tolmantokyo.com(ဂ်ပန္ ပန္းခ်ီ ဒီဇိုင္းမ်ားေလ့လာရန္အတြက္ ေနရာတစ္ခုၿဖစ္သည္။)
www.screensaverden.com(screen seaver အပါအ၀င္ဒီဇိုင္းမ်ိဳးလြယ္ကူသြာရနိုင္သည္။)
www.ad-artbiz.com (ၿမန္မာပန္းခ်ီ ပညာရွင္မ်ားလြင့္တင္ထားေသာလိပ္စာၿဖစ္သည္။)
www.photography.com(ဓါတ္ပံုမ်ားစြာ ကိုလက္ရာ စံုလင္စြာေတြ ့ နုိုင္သည္။)
http://photocase.com(ရွားပါးေသာဓါတ္ပံု မ်ား၇ယူ ႏုင္ၿပီး မိမိ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္ႏိုင္သည္။)
www.youthedesigner.com(Designerေကာင္းၿဖစ္လိုသူမ်ားအတြက္ေန
ရာတစ္ခုၿဖစ္သည္၊)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: